Slåenvej 3 | 6600 Vejen | Telefon: 29 86 34 40 | Mail: book@ordstyrer.dk​

Karen Lumholt

Karen Lumholt – ordstyrer og foredragsholder

Karen Lumholt har bl.a. været ordstyrer på et væld af politiske debatter frem mod kommunalvalget 2017. Hun har været medudvikler af og underviser på de frie skolers særlige debatpilotuddannelse FRI-rummet, som uddanner ordstyrere til en mere konstruktiv debat. Karen har erfaring med og indsigt i (tør vi næsten love) de fleste politiske og samfundsrelevante emner i Danmark og kan derfor levere en kompetent styring med faglige indspark.

Karen Lumholt er altid velforberedt og ydmyg over for opgaven og samtidig nytænkende og modig i forhold til formen. På scenen er hun en klar autoritet med nærvær og styring. Hun skaber trygge rammer for en reel samtale, nysgerrighed og åbenhed mellem deltagerne, så både de fremmødte i salen og oplægsholdere bliver flyttet på en konstruktiv måde, frem for bare at positionere sig.

​​

Karen Lumholt

- tidligere direktør for tænketanken Cura (1014-2016) og forfatter til en lang række bøger om samfund, arbejdsmarked, familie og velfærd

- tidligere vært på DR P1s ugentlige magasin Øremærket samt programmet Må jeg bé om en forklaring, tilrettelægger, journalist og producer

- uddannet religionslærer og historielærer (1984)

- uddannet journalist med speciale i dansk politik (1994) på Journalisthøjskolen i Aarhus

- medstifter af Familiepolitisk Netværk, som samler hele det politiske spektrum og mange foreninger på området børn, unge og familier

Karen Lumholt har siden 2004 været selvstændig foredragsholder, underviser, ordstyrer og netværksfacilitator. Hun underviser og holder foredrag om de emner, som hun også har skrevet bøger om: forholdet mellem familie, arbejdsliv/arbejdsmarked, civilsamfund og velfærd. Det er også inden for disse områder at hun er en meget benyttet ordstyrer og mødeleder, ofte under overskrifter som Fremtidens fællesskaber, Fremtidens familie eller Fremtidens arbejdsmarked.

De senere år har Karen Lumholt også i stigende grad beskæftiget sig med det decentrale Danmark (de mindre byer og landområder) og de kræfter, der herude skaber vigtige prototyper på den grønne omstilling og fremtidens sociale bæredygtighed.

Karen Lumholt er tillige forfatter til flere bøger og faglige artikler om narrative metoder i organisationer og i omsorg. Hun er forfatter til flere erindringsbøger, som er blevet til i samtale.

Karen har gennemført et utal af fortælleaftener i mindre samfund, hvor samfundets/landsbyens særpræg og historie fortælles frem ved hjælp af både ældre og yngre borgere.

Der er ingen tomme klichéer i Karen Lumholts arbejde.

Foredrag

LAD OS SKABE EN HVERDAG, VI ELSKER

Mange af os lever på en helt anden måde end vi ønsker. Selv om vi siger at vi prioriterer familien og vores nære, er det arbejdet der får det meste af vores tid og energi.

- Kan vi finde sammen med andre i bofællesskaber, hvor både frihed og nærhed er tilgodeset?

- Kan vi tilrettelægge vores arbejdstid, så den passer med den livsfase, vi er i?

- Hvordan bliver nærsamfundet en del af vores dagligliv?

- Hvordan kommer generationerne tættere på hinanden?

- Hvordan bliver vi igen bedre til at inddrage børnene i husholdningen og arbejdet i hjemmet?

- Kan man skrive alt det man har lært i sin barsel på CV’et?

FORTÆLLEAFTEN

Find de gode fortællere frem i jeres lokalsamfund eller i jeres forening og lad Karen Lumholt hjælpe jer med at få historierne formidlet på en festlig fortælleaften, hvor det er de autentiske fortællere og fortællinger, der er i fokus. I oplever at være ført af en sikker hånd, som er vant til at skabe trygge rammer. Og I oplever, at historier, som I ikke vidste fandtes, kommer frem i lyset på en favnende og oplivende måde.

Alle går fra sådan en fortælleaften med håb, kamplyst og fornyet stolthed og samhørighed.

En fortælleaften kræver lidt ekstra forberedelse, herunder en telefonsamtale eller et fysisk møde med alle fortællerne. Så henvend jer i god tid inden arrangementet, så vi får skabt en rigtig god aften sammen.

NÅR UDKANTEN BLIVER FORKANTEN

Karen Lumholt har i mange år været oplægsholder på Landdistriktskonferencer og møder for lokale erhvervsnetværk i hele landet. Hun har samlet en lang række spændende eksempler på, hvordan den såkaldte udkant i øjeblikket fostrer en lang række eksempler på nyskabende udvikling af både erhvervsliv, nærsamfund, socialøkonomi, institutioner mv.

Karen Lumholt mener, at det i øjeblikket er ”udkanten”, der producerer de mest nyskabende og fremtidssikre koncepter inden for bosætning, social bæredygtighed, erhverv, miljø og energi.

Kom og hør mere – og bliv inspireret. For hvert eneste foredrag vil Karen have samlet endnu flere gode eksempler, som hun gerne deler ud af. I må meget gerne tilkendegive, om det særligt er bo- og leveformer eller erhverv, miljø og energi, som I interesserer jer for – eller lidt af det hele.

KONSTRUKTIVE MEDIER

Karen Lumholt er medstifter af journalistnetværket Danmarks Bedste Nyheder – forum for konstruktiv journalistik og har i mange år arbejdet for og undervist inden for området konstruktiv journalistik. Hun kan levere en masse spændende eksmpler på, hvordan journalister i andre lande udvikler sig med stormskridt i retning af medier, der tager mere medansvar:

- Tager de problemstillinger op, som også borgerne synes er de vigtigste for at væsentlige problemer kan blive løst

- Afspejler verden i højere grad som den er og ikke kun, når alting er galt – der findes masser af historier om mennesker, der gør det rigtig godt

- Beskriver løsninger og peger på løsningsmuligheder

- Bringer konfliktens aktører sammen og faciliterer at de sammen finder mulige løsninger

- Inddrager borgere i at skabe og beskrive løsninger

- Fortæller om alle hverdagens små og store helte og om fagfolk, der gør det rigtig godt

VELFÆRD – HVAD NU?

Velfærdssamfundet står ved en skillevej. Vi bruger flere og flere penge – men tilfredsheden daler og mange af de indsatser, vi bruger flest penge på, virker ikke. De dårligst stillede bliver ikke hjulpet godt nok – og den brede middelklasse som egentlig burde kunne selv, rager til sig. Mange af udgifterne – til at behandle psykisk mistrivsel og familier som er dysfunktionelle og meget mere – bliver reelt spildt på gulvet, fordi indsatserne gribes helt forkert an.

Det er tid at tænke velfærden forfra. Det er tid at tænke menneske først – og først derefter systemer.

- Hvordan kan civilsamfundet inddrages i velfærdsløsninger - uden at frivillighed bliver til tvang eller offentligt kontrolleret gratis arbejde?

- Hvordan styrkes de nære fællesskaber, så den velfærd, vi yder hinanden i dagligdagen, igen kan blive kernen i den forebyggende velfærd?

- Hvordan løser vi ensomhedsproblemet, der rammer både unge, midaldrende og ældre – og alle dem i udenforskab?

- Hvordan kommer den stærke skandinaviske tradition for folkelighed, fællesskab og dannelse til at spille ind, når vi skal forny velfærdssamfundet?

Der er mange der i disse år prøver at forny velfærden. Karen Lumholt kan bidrage med et godt overblik over mange af disse tiltag.

Booking forespørgsel - Karen Lumholt

Udfyld formularen herunder for at sende en bookingforespørgsel på Karen Lumholt. Vi kontakter dig herefter snares muligt.


Du er også meget velkommen til at ringe til os på tlf: 29 86 34 40

Kontaktinformation
 
 
Arrangementsdetaljer
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ordstyrer.dk

Slåenvej 3

6600 Vejen

​CVR: 26454867

Telefon: 29 86 34 40

Mail: book@ordstyrer.dk​

Persondatapolitik